Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Visteon Electronics Slovakia s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
245 741 443€ 213 560 273€ 221 400 718€ 211 817 461€ 200 338 766€ 262 935 083€ 260 970 919€ 236 425 961€ 90 180 220€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
338 402 222 € 219 512 500 € 221 453 008 € 218 463 797 € 203 760 026 € 266 552 553 € 262 790 792 € 240 330 165 € 93 218 053 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 175 965€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
245 741 443€ 213 560 273€ 221 400 718€ 211 817 461€ 200 338 766€ 262 935 083€ 260 970 919€ 236 425 961€ 89 987 816€
05
III.
Tržby z predaja služieb
0€ 16 439€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
820 398€ -2 202 559€ -2 112 411€ 2 545 834€ -264 969€ -207 482€ -1 189 703€ 670 410€ 1 713 078€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 683 434€ 6 491€ 54 747€ 504 484€ 183 514€ 107 526€ 198 967€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
90 156 947€ 8 148 295€ 2 109 954€ 3 596 018€ 3 502 715€ 3 824 952€ 2 902 050€ 3 034 827€ 1 324 755€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
323 358 016 € 209 458 171 € 217 074 429 € 235 438 410 € 194 854 746 € 255 197 875 € 263 797 434 € 228 442 182 € 84 878 608 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
271 503 360€ 152 811 935€ 160 371 896€ 160 508 795€ 137 858 494€ 183 771 389€ 192 294 570€ 176 511 717€ 76 400 623€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-41 124€ 96 930€ 234 764€ -12 022€ 70 190€ 263 388€ -244 133€ 120 229€ 92 554€
14
D.
Služby
18 319 142€ 25 210 833€ 25 383 809€ 46 282 910€ 38 233 445€ 51 731 837€ 53 548 954€ 36 150 466€ 12 898 293€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 971 670 € 11 766 542 € 11 405 273 € 11 355 948 € 8 814 208 € 8 541 920 € 7 201 582 € 5 713 571 € 2 727 443 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 294 505€ 8 469 534€ 8 233 080€ 8 136 172€ 6 337 691€ 6 199 336€ 5 214 686€ 4 155 952€ 1 968 608€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 297 030€ 3 000 977€ 2 897 388€ 2 910 390€ 2 250 761€ 2 139 414€ 1 829 782€ 1 476 445€ 694 597€
19
E.4.
Sociálne náklady
380 135€ 296 031€ 274 805€ 309 386€ 225 756€ 203 170€ 157 114€ 81 174€ 64 238€
20
F.
Dane a poplatky
2 736€ 2 395€ 2 392€ 35 064€ 3 547€ 5 567€ 10 118€ 2 022€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 129 887€ 9 619 328€ 10 416 716€ 9 298 047€ 6 760 168€ 6 053 965€ 6 037 057€ 5 298 316€ -8 174 782€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 129 887€ 9 619 328€ 10 416 716€ 9 298 047€ 6 760 168€ 6 053 965€ 6 037 057€ 5 298 316€ -8 174 782€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 688 125€ 6 491€ 54 747€ 596 849€ 183 568€ 35 928€ 322 942€ 198 458€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-153 212€ 153 047€ 21 320€ 24 512€ -11 089€ -67 955€ -41 630€ 95 001€ 10 915€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 937 432€ 9 790 670€ 9 183 512€ 7 348 307€ 2 942 215€ 4 861 836€ 4 667 974€ 4 352 402€ 923 562€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
15 044 206 € 10 054 329 € 4 378 579 € -16 974 613 € 8 905 280 € 11 354 678 € -1 006 642 € 11 887 983 € 8 339 445 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-43 219 537 € 33 238 016 € 33 297 838 € 7 583 612 € 23 911 668 € 26 960 987 € 14 181 825 € 24 313 959 € 2 501 828 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 105 562 € 650 720 € 1 125 387 € 1 310 059 € 925 439 € 1 168 092 € 8 666 € 5 636 881 € 836 114 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
214 € 1 243 € 67 € 274 € 6 160 € 358 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 6 160€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
214€ 1 243€ 67€ 274€ 358€
42
XII.
Kurzové zisky
3 105 562€ 650 720€ 1 107 844€ 1 309 845€ 734 195€ 1 114 127€ 8 392€ 5 630 721€ 835 756€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
17 543€ 190 001€ 53 898€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 775 846 € 2 224 108 € 821 317 € 2 130 524 € 349 594 € 479 887 € 1 210 063 € 7 523 379 € 1 380 135 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
187 443 € 328 221 € 677 317 € 405 240 € 237 472 € 302 076 € 508 350 € 502 438 € 132 491 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
187 443€ 328 221€ 677 317€ 405 240€ 237 472€ 302 076€ 508 350€ 502 438€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 132 491€
52
O.
Kurzové straty
3 386 577€ 1 727 323€ 1 412 556€ 371 349€ 6 976 768€ 1 147 321€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
184 596€ 56 675€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
201 826€ 168 564€ 144 000€ 128 132€ 112 122€ 177 811€ 273 689€ 44 173€ 100 323€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-670 284 € -1 573 388 € 304 070 € -820 465 € 575 845 € 688 205 € -1 201 397 € -1 886 498 € -544 021 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
14 373 922 € 8 480 941 € 4 682 649 € -17 795 078 € 9 481 125 € 12 042 883 € -2 208 039 € 10 001 485 € 7 795 424 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 110 624 € 1 827 592 € 952 923 € -220 183 € 2 391 900 € 2 384 649 € -310 417 € 2 661 778 € 1 757 291 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 490 355€ 2 291 659€ 1 916 406€ 67 548€ 2 794 044€ 1 999 333€ 1 740 770€ 3 401 485€ 949 536€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 379 731€ -464 067€ -963 483€ -287 731€ -402 144€ 385 316€ -2 051 187€ -739 707€ 807 755€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 263 298 € 6 653 349 € 3 729 726 € -17 574 895 € 7 089 225 € 9 658 234 € -1 897 622 € 7 339 707 € 6 038 133 €