Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EUROVEA Services, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 789 898€ 2 050 647€ 1 654 480€ 1 700 705€ 1 853 160€ 1 672 203€ 759 234€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 820 176 € 2 050 692 € 1 655 053 € 1 702 500 € 1 858 915 € 1 680 816 € 759 234 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10€ 5€ 799€ 142€ 739€ 1 532€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 789 888€ 2 050 642€ 1 653 680€ 1 700 563€ 1 852 421€ 1 670 671€ 759 234€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30 278€ 45€ 574€ 1 795€ 5 755€ 8 613€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 916 854 € 2 000 602 € 1 638 857 € 1 668 195 € 1 836 820 € 1 694 049 € 744 659 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
745€ 710€ 1 529€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 957€ 59 680€ 46 912€ 28 089€ 44 213€ 53 033€ 23 407€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
433 844€ 405 022€ 337 214€ 305 909€ 316 488€ 307 983€ 145 231€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 449 457 € 1 524 589 € 1 243 870 € 1 324 315 € 1 466 625 € 1 323 604 € 572 559 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 079 346€ 1 152 464€ 939 836€ 1 008 863€ 1 173 892€ 1 053 394€ 460 136€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
346 444€ 347 633€ 284 025€ 297 436€ 273 014€ 250 900€ 104 268€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 667€ 24 492€ 20 009€ 18 016€ 19 719€ 19 310€ 8 155€
20
F.
Dane a poplatky
1 470€ 659€ 693€ 643€ 671€ 684€ 1 643€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 666€ 7 515€ 6 409€ 6 168€ 4 111€ 3 924€ 1 155€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 666€ 7 515€ 6 409€ 6 168€ 4 111€ 3 924€ 1 155€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 460€ 3 137€ 3 014€ 3 071€ 4 002€ 3 292€ 664€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-96 678 € 50 090 € 16 196 € 34 305 € 22 095 € -13 233 € 14 575 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 337 097 € 1 585 945 € 1 269 608 € 1 366 707 € 1 491 749 € 1 309 658 € 590 596 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
42 378 € 0 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
42 378 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
42 378€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 792 419 € 101 € 68 € 109 € 167 € 191 € 56 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 792 056 € 3 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 792 056€ 3€
52
O.
Kurzové straty
72€ 14€ 21€ 81€ 111€ 7€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
291€ 87€ 68€ 88€ 83€ 80€ 49€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 750 041 € -101 € -68 € -109 € -167 € -190 € -56 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 846 719 € 49 989 € 16 128 € 34 196 € 21 928 € -13 423 € 14 519 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 022 € 5 651 € 6 032 € 6 502 € 4 318 € 5 318 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 022€ 5 651€ 6 032€ 6 502€ 4 318€ 5 318€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 846 719 € 38 967 € 10 477 € 28 164 € 15 426 € -17 741 € 9 201 €