Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MediLife s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.06.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 270 651€ 8 608 012€ 11 354 796€ 10 586 979€ 6 550 581€ 5 304 606€ 604 849€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 248 199 € 8 610 683 € 11 359 864 € 10 586 979 € 6 550 581 € 5 304 606 € 604 849 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 969 350€ 8 575 099€ 11 090 737€ 10 422 531€ 6 117 554€ 5 083 781€ 593 334€
05
III.
Tržby z predaja služieb
244 531€ 32 913€ 264 059€ 164 448€ 433 027€ 220 825€ 11 515€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 618€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 700€ 2 671€ 5 068€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 058 535 € 7 809 814 € 10 304 569 € 9 233 331 € 5 246 025 € 4 138 683 € 477 650 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 887 545€ 7 637 930€ 9 985 599€ 8 949 880€ 5 043 334€ 3 929 507€ 451 358€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 626€ 7 536€ 7 435€ 3 515€ 484€ 188€ 2 633€
14
D.
Služby
97 077€ 75 026€ 205 095€ 227 036€ 169 856€ 201 376€ 19 433€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
10 740 € 44 441 € 29 618 € 27 996 € 26 002 € 7 592 € 4 158 €
16
E.1.
Mzdové náklady
7 505€ 31 178€ 20 734€ 19 778€ 18 185€ 5 421€ 2 896€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 641€ 10 973€ 7 297€ 6 540€ 6 370€ 1 714€ 1 019€
19
E.4.
Sociálne náklady
594€ 2 290€ 1 587€ 1 678€ 1 447€ 457€ 243€
20
F.
Dane a poplatky
165€ 319€ 270€ 406€ 435€ 20€ 68€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 151€ 27 971€ 21 943€ 5 246€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
28 151€ 27 971€ 21 943€ 5 246€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 618€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
22 429€ 8 292€ 46 245€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 335€ 8 119€ 2 336€ 2 555€ 668€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 189 664 € 800 869 € 1 055 295 € 1 353 648 € 1 304 556 € 1 165 923 € 127 199 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 227 633 € 887 520 € 1 156 667 € 1 406 548 € 1 336 907 € 1 173 535 € 131 425 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 452 € 734 161 € 131 € 538 € 51 € 81 € 24 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
18 956 € 733 418 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
18 956€ 733 418€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
742 € 79 € 50 € 72 € 24 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
742€ 79€ 50€ 72€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
24€
42
XII.
Kurzové zisky
3 496€ 1€ 131€ 459€ 1€ 9€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
14 518 € 5 197 € 2 033 € 2 889 € 5 791 € 1 536 € 85 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
3 320€
52
O.
Kurzové straty
12 511€ 184€ 1 055€ 1 228€ 4 314€ 557€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 007€ 1 693€ 978€ 1 661€ 1 477€ 979€ 85€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
7 934 € 728 964 € -1 902 € -2 351 € -5 740 € -1 455 € -61 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 197 598 € 1 529 833 € 1 053 393 € 1 351 297 € 1 298 816 € 1 164 468 € 127 138 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
450 895 € 163 795 € 223 996 € 305 731 € 286 506 € 256 724 € 27 970 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
450 895€ 163 795€ 223 996€ 305 731€ 286 506€ 256 724€ 27 970€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 746 703 € 1 366 038 € 829 397 € 1 045 566 € 1 012 310 € 907 744 € 99 168 €