Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ABC Elektroinštalácie s.r.o.

2022 2021
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 069 375 € 521 564 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
20 201 € 3 551 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
20 201 € -959 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 201€ -959€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 510 €
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
4 510€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 049 141 € 518 013 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
10 060 € 10 421 €
035
B.I.1
Materiál
10 421€ 10 421€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
-361€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
38 066 €
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
38 066€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 919 741 € 423 920 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 919 741 € 423 920 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 919 741€ 423 920€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
81 274 € 83 672 €
072
B.V.1.
Peniaze
641€ 54€
073
B.V.2.
Účty v bankách
80 633€ 83 618€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
33 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 069 375 € 521 564 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
174 466 € 78 991 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
54 000€ 54 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
18 991 € 7 929 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
26 372€ 15 311€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 381€ -7 382€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
95 475 € 11 562 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 894 909 € 442 573 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 387 € 903 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 796€ 903€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
16 591€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
74 188€ 62 090€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 793 967 € 379 580 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 605 262 € 357 969 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 605 262€ 357 969€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
116 390€ 747€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 362€ 9 454€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 757€ 6 008€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
48 176€ 5 402€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 020€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 354 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
8 354€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
13€