Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.07.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
183 832 € 60 392 € 138 078 € 235 238 € 193 941 € 149 436 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
150 275€ 60 136€ 130 950€ 230 274€ 193 941€ 149 436€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
33 557€ 3 181€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 400€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
256€ 728€ 1 783€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
163 967 € 79 473 € 142 934 € 232 846 € 190 327 € 145 717 € 1 142 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
138 197€ 34 170€ 91 387€ 174 100€ 111 875€ 106 725€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 707€ 11 775€ 13 962€ 21 103€ 32 654€ 2 069€
11
C.
Služby
7 392€ 14 687€ 8 641€ 16 326€ 38 829€ 31 757€ 1 142€
12
D.
Osobné náklady
3 395€ 4 459€ 8 092€ 4 812€ 1 408€
13
E.
Dane a poplatky
406€ 395€ 358€ 391€ 140€ 28€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 767€ 12 725€ 12 389€ 9 728€ 4 346€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 053€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 103€ 1 262€ 2 052€ 6 386€ 1 075€ 5 138€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
19 865 € -19 081 € -4 856 € 2 392 € 3 614 € 3 719 € -1 142 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
33 536 € -496 € 16 960 € 21 926 € 10 583 € 8 885 € -1 142 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 365 € 431 € 7 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
2€ 365€ 431€ 7€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 153 € 1 861 € 1 851 € 735 € 316 € 712 € 52 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
916€ 1 647€ 1 429€ 261€
32
N.
Kurzové straty
6€ 16€ 184€ 140€ 4€ 403€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
231€ 198€ 238€ 334€ 312€ 309€ 52€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 153 € -1 859 € -1 851 € -370 € -316 € -281 € -45 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
18 712 € -20 940 € -6 707 € 2 022 € 3 298 € 3 438 € -1 187 €
36
P.
Daň z príjmov
998€ 2 331€ 1 265€ 1 000€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
17 714 € -20 940 € -6 707 € -309 € 2 033 € 2 438 € -1 187 €