Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Besteron a.s.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.08.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
272 638 € 290 293 € 259 019 € 174 146 € 224 725 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
93 592 € 116 073 € 103 809 € 63 634 € 38 434 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
88 572 € 109 349 € 102 059 € 60 834 € 34 584 €
005
A.I.2
Software
77 879€ 88 499€ 99 119€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 220€ 2 580€ 2 940€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 473€ 18 270€ 60 834€ 34 584€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 020 € 6 724 € 1 750 € 2 800 € 3 850 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 020€ 701€ 1 750€ 2 800€ 3 850€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 023€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
178 196 € 173 449 € 152 746 € 110 230 € 186 082 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
519 € 483 €
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
519€ 483€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
337 € 140 031 €
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
337€ 140 031€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
23 500 € 22 481 € 1 362 € 1 040 € 3 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
13 559 € 16 802 € 6 € 362 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
13 559€ 16 802€ 6€ 362€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 834€ 4 493€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
107€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 186€ 1 356€ 678€ 3€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
154 696 € 150 968 € 151 384 € 108 334 € 45 565 €
072
B.V.1.
Peniaze
77 940€ 52 747€ 49 361€ 35 227€ 28 476€
073
B.V.2.
Účty v bankách
76 756€ 98 221€ 102 023€ 73 107€ 17 089€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
850 € 771 € 2 464 € 282 € 209 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
850€ 736€ 798€ 282€ 209€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
35€ 1 666€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
272 638 € 290 293 € 259 019 € 174 146 € 224 725 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
220 570 € 240 091 € 208 989 € 146 367 € 191 547 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 € 125 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€ 125 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
909 447€ 756 650€ 548 150€ 306 000€ 140 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 € 12 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
12 500€ 12 500€ 12 500€ 12 500€ 12 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-654 059 € -476 661 € -297 133 € -85 952 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-654 059€ -476 661€ -297 133€ -85 952€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-172 318 € -177 398 € -179 528 € -211 181 € -85 953 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
51 881 € 49 990 € 50 030 € 27 779 € 33 178 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 268 € 918 € 589 € 280 € 39 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 268€ 918€ 589€ 280€ 39€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
45 077 € 42 279 € 41 688 € 26 238 € 32 428 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
40 418 € 30 475 € 32 894 € 20 903 € 26 711 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
40 418€ 30 475€ 32 894€ 20 903€ 26 711€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
576€ 623€ 1 081€ 1 093€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 078€ 3 302€ 3 139€ 1 329€ 4 255€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 730€ 5 193€ 3 295€ 1 609€ 1 123€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
54€ 2 528€ 1 249€ 1 071€ 339€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
221€ 158€ 30€ 233€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 761 € 6 715 € 7 753 € 1 261 € 711 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
361€ 2 215€ 3 453€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 400€ 4 500€ 4 300€ 1 261€ 711€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
775€ 78€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
187 € 212 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
187€ 212€