Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 412 903 € 3 436 227 € 2 900 759 € 2 399 451 € 1 513 183 € 84 024 € 29 975 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 477 139 € 1 974 860 € 1 032 223 € 948 595 € 585 452 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 477 139 € 1 974 860 € 1 032 223 € 948 595 € 585 452 €
012
A.II.1
Pozemky
443 479€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 477 139€ 1 531 381€ 1 032 223€ 912 895€ 585 452€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
35 700€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 895 724 € 1 430 456 € 1 843 660 € 1 436 104 € 919 026 € 84 024 € 29 975 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 800 529 € 1 342 435 € 1 761 092 € 1 127 518 € 809 157 € 1 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 716 243 € 1 273 414 € 1 738 948 € 1 061 018 € 784 174 € 1 000 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 716 243€ 1 273 414€ 1 738 948€ 1 061 018€ 784 174€ 1 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
55 102€ 29 670€ 51 296€ 15 327€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29 184€ 39 351€ 22 144€ 15 204€ 9 656€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
95 195 € 88 021 € 82 568 € 308 586 € 109 869 € 83 024 € 29 975 €
072
B.V.1.
Peniaze
40 757€ 57 143€ 17 205€ 93 155€ 6 511€ 82 990€ 29 890€
073
B.V.2.
Účty v bankách
54 438€ 30 878€ 65 363€ 215 431€ 103 358€ 34€ 85€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
40 040 € 30 911 € 24 876 € 14 752 € 8 705 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
40 040€ 30 911€ 24 876€ 14 752€ 8 705€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 412 903 € 3 436 227 € 2 900 759 € 2 399 451 € 1 513 183 € 84 024 € 29 975 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
770 050 € 656 288 € 495 068 € 324 400 € 163 285 € 83 135 € 29 975 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 000 € 3 000 € 3 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 000€ 3 000€ 3 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
573 288 € 412 067 € 241 400 € 83 285 € 3 135 € -25 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
573 288€ 412 067€ 241 425€ 83 310€ 3 160€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-25€ -25€ -25€ -25€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
113 762 € 161 221 € 170 668 € 161 115 € 80 150 € 3 160 € -25 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 642 853 € 2 779 939 € 2 405 691 € 2 075 051 € 1 349 898 € 889 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 324 € 4 919 € 2 990 € 1 441 € 175 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 324€ 4 919€ 2 990€ 1 441€ 175€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 601 101 € 2 527 986 € 2 027 595 € 2 054 369 € 1 346 099 € 889 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 228 788 € 1 321 434 € 1 188 703 € 1 082 959 € 657 084 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 228 788€ 1 321 434€ 1 188 703€ 1 082 959€ 657 084€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
590 000€ 290 000€ 240 000€ 355 000€ 135 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
29 340€ 23 945€ 21 620€ 15 490€ 13 049€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 066€ 14 529€ 16 489€ 9 553€ 7 712€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
25 437€ 7 240€ 39 670€ 29 536€ 29 081€ 889€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
709 470€ 870 838€ 521 113€ 561 831€ 504 173€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
34 428 € 23 345 € 25 106 € 19 241 € 3 624 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 428€ 23 345€ 25 106€ 19 241€ 3 624€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
223 689€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
350 000€