Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bau-mont s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
601 816 € 602 467 € 91 104 € 32 658 € 4 746 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 925 € 1 969 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 925 € 1 969 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 925€ 1 969€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
597 214 € 600 498 € 91 104 € 32 658 € 4 746 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
519 691 € 535 409 € 42 185 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
442 341€ 509 547€ 40 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
10 897€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
40 148€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
37 202€ 14 965€ 2 185€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
77 523 € 65 089 € 48 919 € 32 658 € 4 746 €
056
B.IV.1
Peniaze
39 465€ 65 089€ 48 919€ 32 658€ 4 746€
057
B.IV.2
Účty v bankách
38 058€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 677 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 677€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
601 816 € 602 467 € 91 104 € 32 658 € 4 746 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
68 712 € 196 590 € 48 454 € 32 178 € 4 686 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
28 652 € 28 652 € 28 500 € 28 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
28 652€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
162 437 € 14 455 € -822 € -314 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
163 259€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-822€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-127 877 € 147 983 € 15 776 € -508 € -314 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
533 104 € 405 877 € 42 650 € 480 € 60 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
25 005 € 4 199 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 005€ 4 199€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
8 042 € 996 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 042€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
500 057 € 400 682 € 42 650 € 480 € 60 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
162 771€ 129 824€ 33 771€ 60€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
172 448€ 26€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
163 877€ 61 947€ 3 922€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
95 395€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
14 685€ 36 463€ 4 931€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
63 329€