Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bau-mont s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
I.
Tržby z predaja tovaru
37 866€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
36 286€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 580 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 392 132 € 1 901 670 € 70 000 € 30 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 392 132€ 1 901 670€ 70 000€ 30 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 682 426 € 1 454 275 € 42 322 € 30 310 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 159€ 49 181€ 42€
10
B.2
Služby
1 614 267€ 1 405 094€ 42 280€ 30 310€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 711 286 € 447 395 € 27 678 € -310 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 801 307 € 245 424 € 5 922 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 272 517€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
441 775€
16
C.4
Sociálne náklady
87 015€
17
D
Dane a poplatky
4 693€ 1 182€ 1 030€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
763€ 28€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 224€ 149€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 679€ 12 810€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-125 932 € 188 100 € 20 726 € -310 €
38
X.
Výnosové úroky
33€ 2€ 5€
40
XI.
Kurzové zisky
323€ 1€
41
O
Kurzové straty
1 650€ 590€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
651€ 320€ 74€ 28€ 9€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 945 € -907 € -74 € -28 € -4 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-127 877 € 187 193 € 20 652 € -28 € -314 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
39 210 € 4 876 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
39 210€ 4 876€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-127 877 € 147 983 € 15 776 € -508 € -314 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-127 877 € 187 193 € 20 652 € -28 € -314 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-127 877 € 147 983 € 15 776 € -508 € -314 €