Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX Slovakia Holding, s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.02.2021
31.01.2022
01.02.2020
31.01.2021
01.02.2019
31.01.2020
01.02.2018
31.01.2019
01.02.2017
31.01.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.11.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
74 914 776 € 74 826 087 € 72 828 318 € 69 130 350 € 65 292 000 € 60 486 408 € 106 430 € 100 369 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
73 307 664 € 73 307 663 € 69 304 664 € 65 304 664 € 65 292 000 € 57 665 000 € 55 000 € 55 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
73 307 664 € 73 307 663 € 69 304 664 € 65 304 664 € 65 292 000 € 57 665 000 € 55 000 € 55 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
73 307 664€ 73 307 663€ 69 304 664€ 65 304 664€ 65 292 000€ 57 665 000€ 55 000€ 55 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 607 112 € 1 518 424 € 3 523 654 € 3 814 036 € 2 821 015 € 51 430 € 45 369 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 607 112 € 1 518 424 € 3 523 654 € 3 814 036 € 2 821 015 € 51 430 € 250 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
0 € 47 498 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 47 498€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 607 112€ 1 516 376€ 3 523 654€ 3 808 980€ 2 821 015€ 3 932€ 250€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 2 048€ 0€ 5 056€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
45 119 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 45 119€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 11 650 € 393 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€ 11 650€ 393€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
74 914 776 € 74 826 087 € 72 828 318 € 69 130 350 € 65 292 000 € 60 486 408 € 106 430 € 100 369 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
74 914 358 € 74 825 913 € 72 823 299 € 69 130 176 € 65 119 732 € 60 484 277 € 90 690 € 99 869 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
57 668 000 € 57 668 000 € 57 668 000 € 57 668 000 € 57 668 000 € 57 668 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
57 668 000€ 57 668 000€ 57 668 000€ 57 668 000€ 57 668 000€ 57 668 000€ 100 000€ 100 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
858 361 € 758 230 € 573 574 € 373 052 € 141 440 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
858 361€ 758 230€ 573 574€ 373 052€ 141 440€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
14 399 554 € 14 397 067 € 10 888 601 € 7 078 681 € 2 678 059 € -9 309 € -131 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 399 554€ 14 397 067€ 10 888 601€ 7 078 681€ 2 678 059€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 309€ -131€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 988 443 € 2 002 616 € 3 693 124 € 4 010 443 € 4 632 233 € 2 825 586 € -9 179 € -131 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
418 € 174 € 5 019 € 174 € 172 268 € 2 131 € 15 740 € 500 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
174 € 174 € 174 € 174 € 166 738 € 174 € 174 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
166 564€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 174€ 174€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
244 € 0 € 4 845 € 0 € 5 530 € 1 957 € 14 642 € 500 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
0 € 4 461 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 4 329€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 132€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 500€ 500€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€ 4 368€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 3 652€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
244€ 0€ 4 845€ 5 530€ 1 957€ 1 661€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
924 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
924€