Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 233 491 € 4 257 918 € 6 171 817 € 4 712 738 € 1 689 662 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
297 832 € 234 952 € 318 442 € 334 189 € 590 545 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
297 832 € 234 952 € 318 442 € 334 189 € 590 545 €
012
A.II.1
Pozemky
1 014€
013
A.II.2
Stavby
59 736€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
237 082€ 234 952€ 318 442€ 334 189€ 48 105€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
542 440€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
3 929 331 € 4 012 770 € 5 842 044 € 4 378 549 € 1 099 117 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
210 970 € 193 669 € 3 744 216 € 2 430 125 € 157 €
032
B.I.1
Materiál
9 817€ 11 840€ 17 243€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
201 153€ 4 983€ 332 975€
036
B.I.5
Tovar
176 846€ 3 393 998€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
53 761 € 46 227 € 49 921 € 328 288 € 33 026 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
29 717€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
53 761€ 46 227€ 20 204€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 154 322 € 1 596 368 € 1 793 864 € 361 111 € 762 221 € 5 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 563 389€ 1 230 282€ 1 368 440€ 348 767€ 640 271€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
84 153€ 80 707€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 314€ 81 359€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
113 578€ 126 418€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
393 202€ 285 379€ 299 006€ 11 030€ 40 591€ 5 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 510 278 € 2 176 506 € 254 043 € 1 259 025 € 303 713 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 534€ 3 230€ 3 385€ 1 259 025€ 303 713€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 508 744€ 2 173 276€ 250 658€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 328 € 10 196 € 11 331 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 671€ 5 289€ 7 423€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
657€ 4 907€ 3 908€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 233 491 € 4 257 918 € 6 171 817 € 4 712 738 € 1 689 662 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 462 628 € 2 049 607 € 1 229 583 € 1 082 731 € 461 558 € 4 677 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 044 107 € 1 224 084 € 1 083 789 € 456 058 € -323 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 044 107€ 1 224 084€ 1 083 789€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
413 021 € 820 023 € 140 294 € 621 173 € 456 881 € -323 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 770 863 € 2 201 618 € 4 942 234 € 3 630 007 € 1 228 104 € 323 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
76 415 € 93 671 € 67 431 € 23 668 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
10 896€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
55 227€ 62 166€ 40 575€ 12 772€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
21 188€ 31 505€ 26 856€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
670 € 8 875 € 33 325 € 171 035 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
670€ 552€ 402€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
8 323€ 32 923€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 682 623 € 2 040 391 € 4 769 331 € 2 918 200 € 1 226 974 € 323 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 047 481€ 1 346 805€ 3 292 718€ 1 877 178€ 452 397€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
853 468€ 645 304€ 323€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
280 304€ 280 304€ 1 125 304€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 838€ 3 954€ 6 469€ 8 181€ 202€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 338€ 2 505€ 3 724€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
197 458€ 295 870€ 203 184€ 179 373€ 129 071€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
151 204€ 110 953€ 137 932€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
11 155€ 58 681€ 72 147€ 11 713€ 1 130€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
505 391 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
505 391€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
6 693 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 693€