Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
99 500€ 113 050€ 147 608€ 102 460€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
99 500 € 113 050 € 148 645 € 102 460 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
452€
05
III.
Tržby z predaja služieb
99 500€ 113 050€ 147 608€ 102 008€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 037€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
185 699 € 227 383 € 183 647 € 120 336 € 9 500 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
379€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 656€ 3 463€ 7 566€ 6 211€
14
D.
Služby
83 510€ 123 819€ 95 978€ 77 924€ 9 500€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
73 412 € 99 292 € 79 769 € 34 552 €
16
E.1.
Mzdové náklady
53 624€ 73 149€ 51 025€ 25 251€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
18 875€ 25 434€ 27 446€ 8 645€
19
E.4.
Sociálne náklady
913€ 709€ 1 298€ 656€
20
F.
Dane a poplatky
4€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
21 610€ 300€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 511€ 509€ 330€ 1 270€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-86 199 € -114 333 € -35 002 € -17 876 € -9 500 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 334 € -14 232 € 44 064 € 17 946 € -9 500 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 € 7 € 13 € 4 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 3 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
14€ 7€ 9€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
224 € 214 € 20 573 € 114 € 53 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
19 353 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
19 353€
52
O.
Kurzové straty
14€ 38€ 1 080€ 1€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
210€ 176€ 140€ 113€ 53€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-210 € -207 € -20 560 € -110 € -53 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-86 409 € -114 540 € -55 562 € -17 986 € -9 553 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 961 € 961 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 961€ 961€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-86 409 € -115 500 € -56 523 € -18 947 € -9 553 €