Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Yanfeng International Automotive Technology Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
136 401 059€ 175 629 413€ 145 806 630€ 129 675 900€ 127 079 683€ 63 593 025€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
144 133 481 € 177 661 527 € 146 107 626 € 129 672 424 € 127 157 099 € 65 740 201 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
28 464 632€ 32 547 517€ 14 236 081€ 2 111 600€ 312 358€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
82 505 687€ 121 294 569€ 104 997 481€ 105 646 995€ 110 382 933€ 52 686 080€
05
III.
Tržby z predaja služieb
18 144 116€ 17 332 726€ 18 697 526€ 16 755 754€ 6 868 512€ 9 518 439€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-564 311€ 41 058€ 300 996€ -3 476€ 77 453€ 2 147 146€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
163 357€ 36 606€ 60 231€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 420 000€ 6 409 051€ 7 875 542€ 5 161 551€ 9 455 612€ 1 388 536€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
141 908 155 € 186 137 869 € 152 749 246 € 124 631 433 € 124 085 818 € 70 966 548 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
27 849 671€ 31 004 236€ 12 697 332€ 2 111 600€ 263 641€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
61 590 548€ 84 787 978€ 71 323 386€ 61 074 560€ 63 183 734€ 33 160 344€
13
C.
Opravné položky k zásobám
50 833€ -55 550€ 440 243€ -26 485€ 127 525€ 111 560€
14
D.
Služby
15 017 103€ 26 015 404€ 32 242 669€ 28 583 198€ 29 601 788€ 17 001 061€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 103 272 € 30 212 012 € 27 306 765 € 23 558 107 € 18 900 085 € 9 931 866 €
16
E.1.
Mzdové náklady
19 906 041€ 21 690 071€ 19 460 359€ 16 911 353€ 13 598 078€ 7 180 279€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 176 356€ 7 404 370€ 6 716 044€ 5 818 336€ 4 576 241€ 2 414 384€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 020 875€ 1 117 571€ 1 130 362€ 828 418€ 725 766€ 337 203€
20
F.
Dane a poplatky
6 794€ 8 701€ 5 699€ 6 671€ 5 947€ 3 380€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 822 054€ 12 437 459€ 8 193 613€ 8 953 854€ 10 018 982€ 9 955 919€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 556 645€ 7 651 925€ 8 193 613€ 8 953 854€ 10 018 982€ 9 955 919€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-2 734 591€ 4 785 534€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
539€ 25 676€ 94 727€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-184 708€ 39 873€ -202 399€ 154 156€ 15 243€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 652 049€ 1 662 080€ 444 812€ 572 327€ 1 829 960€ 787 175€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 225 326 € -8 476 342 € -6 641 620 € 5 040 991 € 3 071 281 € -5 226 347 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
24 041 969 € 29 463 802 € 21 528 454 € 32 768 000 € 24 464 568 € 14 078 700 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 908 € 34 864 € 51 889 € 165 280 € 34 130 € 65 136 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
37 € 30 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
37€ 30€
42
XII.
Kurzové zisky
21 908€ 34 864€ 51 889€ 165 280€ 34 093€ 65 106€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 922 409 € 3 203 444 € 3 017 986 € 3 051 702 € 3 150 761 € 1 875 195 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 838 873 € 3 098 074 € 2 954 302 € 2 998 138 € 3 026 084 € 1 795 921 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 838 873€ 3 098 074€ 2 954 109€ 2 972 897€ 2 931 688€ 1 738 315€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
193€ 25 241€ 94 396€ 57 606€
52
O.
Kurzové straty
18 196€ 68 120€ 51 308€ 30 614€ 92 781€ 55 361€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
65 340€ 37 250€ 12 376€ 22 950€ 31 896€ 23 913€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 900 501 € -3 168 580 € -2 966 097 € -2 886 422 € -3 116 631 € -1 810 059 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-675 175 € -11 644 922 € -9 607 717 € 2 154 569 € -45 350 € -7 036 406 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
562 095 € -822 528 € -126 137 € -224 809 € 3 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
26 206€ 1 410 474€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
562 095€ -822 528€ -152 343€ -1 635 283€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-675 175 € -12 207 017 € -8 785 189 € 2 280 706 € 179 459 € -7 036 409 €