Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RVmagnetics, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
447 408 € 386 507 € 168 517 € 143 362 € 126 289 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
256 985€ 194 140€ 12 380€ 15 066€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
186 633€ 192 315€ 155 665€ 127 987€ 126 238€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 790€ 52€ 472€ 309€ 51€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
661 008 € 469 711 € 323 098 € 226 101 € 223 167 € 85 028 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
34 451€ 33 095€ 34 119€ 4 488€ 11 313€ 5 362€
11
C.
Služby
234 330€ 143 892€ 112 405€ 63 036€ 34 271€ 15 360€
12
D.
Osobné náklady
387 261€ 291 639€ 176 114€ 154 403€ 175 762€ 62 119€
13
E.
Dane a poplatky
155€ 168€ 77€ 108€ 155€ 679€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 475€ 917€ 383€ 383€ 383€ 351€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 336€ 3 683€ 1 283€ 1 157€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-213 600 € -83 204 € -154 581 € -82 739 € -96 878 € -85 028 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
174 837 € 209 468 € 21 521 € 75 529 € 80 654 € -20 722 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
38 € 8 € 4 € 13 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
4€ 13€ 2€
25
XI.
Kurzové zisky
38€ 8€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
777 € 4 782 € 36 280 € 1 375 € 111 € 114 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4 100€ 36 000€ 1 200€
32
N.
Kurzové straty
228€ 131€ 27€ 1€ 20€ 15€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
549€ 551€ 253€ 174€ 91€ 99€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-739 € -4 774 € -36 280 € -1 371 € -98 € -112 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-214 339 € -87 978 € -190 861 € -84 110 € -96 976 € -85 140 €
36
P.
Daň z príjmov
480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-214 339 € -87 978 € -190 861 € -84 590 € -97 456 € -85 140 €