Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
125 375 € 109 641 € 108 441 € 80 477 € 20 290 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
97 134 € 47 993 € 33 628 € 40 834 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
97 134 € 47 993 € 33 628 € 40 834 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
94 979€ 45 838€ 33 628€ 40 834€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 155€ 2 155€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
28 241 € 61 648 € 74 813 € 39 643 € 20 290 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 017 € 19 461 € 2 622 € 2 000 € 9 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
369 € 19 461 € 2 622 € 2 000 € 9 000 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
369€ 19 461€ 2 622€ 2 000€ 9 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
691€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-43€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
27 224 € 42 187 € 72 191 € 37 643 € 11 290 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 756€ 697€ 19 530€ 34 403€ 6 213€
073
B.V.2.
Účty v bankách
25 468€ 41 490€ 52 661€ 3 240€ 5 077€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
125 375 € 109 641 € 108 441 € 80 477 € 20 290 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-5 521 € -5 516 € 9 439 € 5 108 € -2 447 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
100 € 100 € -117 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
100€ 100€ -117€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-10 616 € 4 340 € 225 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 893€ 1 893€ -2 222€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-12 509€ 2 447€ 2 447€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-5 € -14 956 € 4 331 € 108 € -2 447 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
130 896 € 115 157 € 99 002 € 66 649 € 22 737 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
276 € 153 € 49 € 11 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
276€ 153€ 49€ 11€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
130 620 € 115 004 € 98 953 € 66 638 € 22 737 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
111 603 € 102 423 € 64 445 € 63 672 € 22 737 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
111 603€ 102 423€ 64 445€ 63 672€ 22 737€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 300€ 8 000€ 30 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
3 031€ 1 251€ 607€ 149€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 184€ 2 250€ 866€ 514€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 502€ 1 080€ 3 035€ 2 303€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
8 720 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
8 720€