Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
171 348 € 96 938 € 65 516 € 40 189 € 6 647 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
82 835 € 25 165 € 29 978 € 28 386 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
82 835 € 25 165 € 29 978 € 28 386 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
82 835€ 25 165€ 29 978€ 28 386€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
88 513 € 71 773 € 35 538 € 11 803 € 6 647 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
82 807 € 16 806 € 2 981 € 7 403 € 5 400 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
82 606€ 16 606€ 780€ 7 356€ 2 400€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 164€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
201€ 200€ 37€ 47€ 3 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 706 € 54 967 € 32 557 € 4 400 € 1 247 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 706€ 54 967€ 32 557€ 4 400€ 1 247€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
171 348 € 96 938 € 65 516 € 40 189 € 6 647 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
158 204 € 88 591 € 49 737 € 31 561 € 5 972 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€ 48€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
83 091€ 44 237€ 26 061€ 924€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
69 613 € 38 854 € 18 176 € 25 589 € 972 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
13 144 € 8 347 € 15 779 € 8 628 € 675 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
13 144 € 8 347 € 15 779 € 8 628 € 675 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
4 529€ 173€ 15 779€ 89€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
8 615€ 8 174€ 8 539€ 675€