Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Packeta Slovakia s. r. o.

2017 2016 2015
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 866 928 € 1 081 709 € 39 800 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
12 655€ 4 500€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 848 179€ 1 076 386€ 39 100€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1€ 750€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 093€ 73€ 700€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 561 455 € 1 082 241 € 91 825 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
103 572€ 65 195€ 5 546€
11
C.
Služby
2 067 576€ 749 135€ 48 661€
12
D.
Osobné náklady
376 570€ 260 873€ 36 986€
13
E.
Dane a poplatky
2 208€ 1 250€ 214€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 851€ 1 305€ 418€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 812€ 1 708€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 809€ 2 775€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
305 473 € -532 € -52 025 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
689 629 € 266 556 € -15 107 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
28 970 € 277 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
4€ 4€
25
XI.
Kurzové zisky
28 750€ 273€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
216€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
53 171 € 987 € 10 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
52 400€ 315€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
771€ 672€ 10€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-24 201 € -710 € -10 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
281 272 € -1 242 € -52 035 €
36
P.
Daň z príjmov
64 411€ 4 707€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
216 861 € -5 949 € -52 035 €