Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
820 471 € 855 661 € 447 684 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
820 143€ 855 661€ 441 170€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
328€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 514€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
801 884 € 793 720 € 431 056 € 38 553 € 20 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
679 391€ 703 779€ 369 345€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 689€ 1 434€ 495€
11
C.
Služby
38 941€ 36 093€ 36 500€ 38 523€ 20€
12
D.
Osobné náklady
81 374€ 51 933€ 24 323€
13
E.
Dane a poplatky
89€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
489€ 392€ 393€ 30€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
18 587 € 61 941 € 16 628 € -38 553 € -20 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
100 450 € 114 355 € 34 830 € -38 523 € -20 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
228 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
228€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 081 € 4 497 € 1 523 € 95 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 081€ 4 497€ 1 523€ 95€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 081 € -4 497 € -1 295 € -95 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
14 506 € 57 444 € 15 333 € -38 648 € -20 €
36
P.
Daň z príjmov
1 020€ 11 787€ 1 205€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
13 486 € 45 657 € 14 128 € -39 128 € -20 €