Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
19 594 127€ 19 733 680€ 17 649 427€ 14 572 437€ 10 461 064€ 4 708 819€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
19 656 917 € 19 765 989 € 17 721 689 € 14 567 109 € 10 533 606 € 4 709 404 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
52 459€ 56 920€ 52 048€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
19 541 668€ 19 676 760€ 17 597 379€ 14 492 369€ 10 461 064€ 4 708 819€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 392€ 4 942€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
62 790€ 32 309€ 72 262€ 59 348€ 67 600€ 585€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
19 257 422 € 19 463 180 € 17 435 457 € 14 279 670 € 10 406 094 € 4 645 805 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
50 331€ 55 780€ 49 725€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
415 729€ 552 875€ 508 413€ 411 300€ 306 645€ 125 903€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 871 119€ 16 207 007€ 14 529 390€ 11 560 881€ 7 652 761€ 3 212 628€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 864 467 € 2 608 588 € 2 317 455 € 2 276 117 € 2 432 353 € 1 301 155 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 706 448€ 1 576 418€ 1 598 731€ 1 606 632€ 1 751 106€ 943 552€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
53 885€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
638 914€ 579 976€ 593 157€ 574 113€ 606 458€ 328 373€
19
E.4.
Sociálne náklady
519 105€ 452 194€ 71 682€ 95 372€ 74 789€ 29 230€
20
F.
Dane a poplatky
3 838€ 3 836€ 3 915€ 5 118€ 2 870€ 2 799€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 383€ 16 783€ 12 339€ 4 832€ 324€ 439€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 383€ 16 783€ 12 339€ 4 832€ 324€ 439€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 785€ 4 942€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
32 555€ 18 311€ 14 220€ 6 637€ 6 199€ 2 881€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
399 495 € 302 809 € 286 232 € 287 439 € 127 512 € 63 599 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 256 948 € 2 918 018 € 2 561 899 € 2 520 188 € 2 501 658 € 1 370 288 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 589 € 4 780 € 8 031 € 5 328 € 4 012 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 589€ 4 780€ 8 031€ 5 328€ 4 012€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
33 024 € 39 758 € 45 139 € 48 225 € 32 177 € 6 283 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 838 € 10 700 € 16 770 € 20 274 € 21 125 € 4 983 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 983€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 838€ 10 700€ 16 770€ 20 274€ 21 125€
52
O.
Kurzové straty
4€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 182€ 29 055€ 28 369€ 27 951€ 11 052€ 1 300€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-28 435 € -34 978 € -37 108 € -42 897 € -28 165 € -6 282 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
371 060 € 267 831 € 249 124 € 244 542 € 99 347 € 57 317 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
80 387 € 59 198 € 58 556 € 53 254 € 26 141 € 13 415 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
253 470€ 124 972€ 185 763€ 51 501€ 26 470€ 58 567€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-173 083€ -65 774€ -127 207€ 1 753€ -329€ -45 152€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
290 673 € 208 633 € 190 568 € 191 288 € 73 206 € 43 902 €