Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
22 387 032 € 21 216 926 € 17 336 743 € 6 737 915 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
22 387 032€ 21 216 926€ 17 336 743€ 6 737 915€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
22 054 039 € 20 998 020 € 17 279 868 € 6 720 693 € 7 205 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 050 393€ 20 965 694€ 17 275 967€ 6 717 087€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11
C.
Služby
3 186€ 2 299€ 2 127€ 3 606€ 7 205€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
460€ 30 027€ 1 774€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
332 993 € 218 906 € 56 875 € 17 222 € -7 205 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
333 453 € 248 933 € 58 649 € 17 222 € -7 205 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
9 € 1 € 170 € 22 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
170€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9€ 1€ 22€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-9 € -1 € -170 € -22 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
332 993 € 218 897 € 56 874 € 17 052 € -7 227 €
36
P.
Daň z príjmov
69 624€ 45 698€ 11 648€ 3 452€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
263 369 € 173 199 € 45 226 € 13 600 € -7 227 €