Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zeleninárska organizácia výrobcov, družstvo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
77 671 001€ 44 188 052€ 43 166 870€ 33 796 204€ 17 024 215€ 10 096 920€ 6 083 174€ 5 529 306€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
81 457 685 € 49 624 695 € 45 190 212 € 35 373 327 € 18 140 358 € 10 651 936 € 6 552 784 € 5 707 176 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
76 840 601€ 43 174 930€ 42 294 820€ 33 343 064€ 17 024 215€ 9 959 664€ 5 863 174€ 5 173 921€
05
III.
Tržby z predaja služieb
830 400€ 1 013 122€ 872 050€ 453 140€ 137 256€ 220 000€ 355 385€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
62 047€ 3 232 673€ 114 567€ 119 254€ 320 000€ 139 170€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 724 637€ 2 203 970€ 1 908 775€ 1 457 869€ 796 143€ 555 016€ 330 440€ 177 870€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
80 953 354 € 49 365 545 € 44 972 332 € 35 227 513 € 18 022 524 € 10 590 641 € 6 516 993 € 5 731 043 € 400 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
76 840 601€ 43 174 930€ 42 294 820€ 33 317 692€ 16 978 894€ 9 959 664€ 5 860 165€ 5 173 921€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 205€ 7 893€ 2 462€ 6 864€ 2 593€ 64€ 15 754€ 9 835€
14
D.
Služby
67 286€ 104 317€ 60 610€ 122 551€ 306 540€ 350 920€ 305 089€ 466 493€ 200€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 € 0 € 0 €
20
F.
Dane a poplatky
90€ 33€ 36€ 10€ 202€ 3€ 200€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 910 130€ 2 793 904€ 2 443 674€ 1 625 269€ 410 329€ 276 881€ 194 676€ 80 710€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 910 130€ 2 793 904€ 2 443 674€ 1 625 269€ 410 329€ 276 881€ 194 676€ 80 710€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
62 047€ 3 221 539€ 114 567€ 119 251€ 320 000€ 139 571€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
59 085€ 62 872€ 56 166€ 35 850€ 4 168€ 3 102€ 1 536€ 81€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
504 331 € 259 150 € 217 880 € 145 814 € 117 834 € 61 295 € 35 791 € -23 867 € -400 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
748 909 € 900 912 € 808 978 € 349 097 € -263 812 € -213 728 € -97 834 € -120 943 € -200 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
0 € 0 € 0 € 455 € 0 € 0 € 365 € 1 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 455€ 365€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
441 816 € 190 617 € 183 355 € 141 539 € 64 184 € 12 731 € 12 761 € 6 222 € 8 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
433 856 € 184 741 € 183 134 € 137 450 € 42 735 € 12 417 € 12 226 € 6 072 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 1 891€ 1 127€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
433 856€ 184 741€ 181 243€ 136 323€ 42 735€ 12 417€ 12 226€ 6 072€
52
O.
Kurzové straty
47€ 0€ 2 539€ 104€ 233€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 960€ 5 829€ 221€ 1 550€ 21 449€ 210€ 302€ 150€ 8€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-441 816 € -190 617 € -183 355 € -141 084 € -64 184 € -12 731 € -12 396 € -6 221 € -8 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
62 515 € 68 533 € 34 525 € 4 730 € 53 650 € 48 564 € 23 395 € -30 088 € -408 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
4 988 € 5 359 € 118 € 0 € 35 693 € 18 310 € 9 491 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 988€ 5 359€ 118€ 0€ 35 693€ 18 310€ 9 491€ 2 880€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
57 527 € 63 174 € 34 407 € 4 730 € 17 957 € 30 254 € 13 904 € -32 968 € -408 €