Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
20 348 € 8 891 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 287 € 8 885 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
1 500 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
1 500 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
1 500€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
18 787 € 8 885 €
072
B.V.1.
Peniaze
18 432€ 8 082€
073
B.V.2.
Účty v bankách
355€ 803€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
61 € 6 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
61€ 6€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
20 348 € 8 891 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 227 € 7 941 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 941 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 941€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
9 286 € 2 941 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 121 € 950 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
1 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
3 120 € 950 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
133 € 101 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
133€ 101€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
9€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9€ 10€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 619€ 829€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
350€