Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stardust Concepts s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
76 098 € 73 919 € 53 229 € 68 870 € 49 140 € 37 069 € 19 907 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
47 720€ 59 985€ 24 611€ 5 520€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
28 378€ 13 318€ 28 426€ 58 350€ 49 140€ 37 068€ 19 870€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
616€ 192€ 5 000€ 1€ 37€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
40 978 € 54 835 € 40 376 € 67 909 € 50 479 € 34 367 € 7 797 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 112€ 482€ -35€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
9 622€ 6 892€ 7 950€ 11 475€ 10 749€ 944€ 2 690€
11
C.
Služby
27 668€ 40 410€ 31 385€ 55 472€ 38 244€ 23 254€ 4 939€
12
D.
Osobné náklady
161€ 161€ 165€ 162€ 161€ 166€ 168€
13
E.
Dane a poplatky
103€ 20€ 160€ 108€ 110€ 3€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 125€ 1 042€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
299€ 198€ 234€ 727€ 1 215€ 10 000€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
35 120 € 19 084 € 12 853 € 961 € -1 339 € 2 702 € 12 110 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
38 808 € 19 889 € 13 220 € -3 042 € 147 € 12 870 € 12 241 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
25
XI.
Kurzové zisky
1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
520 € 852 € 767 € 855 € 848 € 9 € 205 €
31
M.
Nákladové úroky
285€ 472€ 555€ 674€ 486€
32
N.
Kurzové straty
10€ 9€ 19€ 4€ 1€ 2€ 166€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
225€ 371€ 193€ 177€ 361€ 7€ 39€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-519 € -852 € -767 € -855 € -848 € -9 € -205 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
34 601 € 18 232 € 12 086 € 106 € -2 187 € 2 693 € 11 905 €
36
P.
Daň z príjmov
3 768€ 1 753€ 2 844€ 2 619€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
34 601 € 14 464 € 10 333 € 106 € -2 187 € -151 € 9 286 €