Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ingeniosity s. r. o. „v likvidácii“ [zrušená]

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.08.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
367 € 358 € 1 626 € 1 526 € 6 021 € 6 565 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
367 € 358 € 118 € 16 € 2 660 € 5 051 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
0 € 155 € 34 € 1 385 € 2 085 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
155€ 34€ 1 385€ 1 085€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 000€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
367 € 203 € 84 € 16 € 1 275 € 2 966 €
072
B.V.1.
Peniaze
8€ 8€ 31€ 24€
073
B.V.2.
Účty v bankách
367€ 203€ 76€ 8€ 1 244€ 2 942€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 508 € 1 510 € 3 361 € 1 514 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 508€ 1 510€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 361€ 1 514€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
367 € 358 € 1 626 € 1 526 € 6 021 € 6 565 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
113 € -2 478 € 34 € -402 € -1 852 € 3 104 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-7 478 € -4 966 € -5 402 € -6 852 € -1 896 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 478€ -4 966€ -5 402€ -6 852€ -1 896€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 591 € -2 512 € 436 € 1 450 € -4 956 € -1 896 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
254 € 2 836 € 1 592 € 1 928 € 7 873 € 3 461 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
265 € 211 € 105 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
265€ 211€ 105€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
254 € 2 611 € 1 367 € 1 438 € 4 850 € 1 516 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
0 € 203 € 203 € 3 890 € 1 324 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 203€ 203€ 3 890€ 1 324€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
478€ 478€ 478€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 930€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
254€ 686€ 960€ 960€ 192€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
225 € 225 € 225 € 2 812 € 1 840 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 812€ 1 340€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
225€ 225€ 225€ 500€