Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 571 668€ 2 392 394€ 2 451 162€ 1 262 617€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
3 573 047 € 2 393 172 € 2 452 737 € 1 262 617 € 174 360 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 571 668€ 2 392 394€ 2 451 950€ 1 262 206€ 174 360€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 379€ 778€ 787€ 411€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 515 006 € 2 284 562 € 2 325 730 € 1 269 006 € 478 699 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
103 571€ 83 288€ 63 990€ 61 015€ 18 989€
14
D.
Služby
1 348 914€ 560 610€ 787 527€ 216 924€ 65 049€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
2 011 008 € 1 620 776 € 1 439 689 € 987 682 € 394 239 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 395 552€ 1 135 483€ 1 003 184€ 730 981€ 290 462€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
95 700€ 72 000€ 72 300€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
487 964€ 402 124€ 353 073€ 245 894€ 99 294€
19
E.4.
Sociálne náklady
31 792€ 11 169€ 11 132€ 10 807€ 4 483€
20
F.
Dane a poplatky
1 727€ 2 712€ 1 291€ 1 729€ 140€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 311€ 4 194€ 2 108€ 724€ 139€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 311€ 4 194€ 2 108€ 724€ 139€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
42 475€ 12 982€ 31 125€ 932€ 143€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
58 041 € 108 610 € 127 007 € -6 389 € -304 339 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
2 119 183 € 1 748 496 € 1 600 433 € 984 267 € 90 322 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 062 € 1 098 € 9 593 € 724 € 4 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 24 € 9 € 2 € 4 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 24€ 9€ 2€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
1 058€ 1 074€ 9 584€ 722€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
33 340 € 5 779 € 29 122 € 9 858 € 325 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
24 000 € 20 000 € 8 000 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
24 000€ 20 000€ 8 000€
52
O.
Kurzové straty
6 105€ 4 173€ 6 487€ 1 108€ 192€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 235€ 1 606€ 2 635€ 750€ 133€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-32 278 € -4 681 € -19 529 € -9 134 € -321 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
25 763 € 103 929 € 107 478 € -15 523 € -304 660 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 424 € 18 725 € 16 289 € 961 € 961 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
10 424€ 18 725€ 16 289€ 961€ 961€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
15 339 € 85 204 € 91 189 € -16 484 € -305 621 €