Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

House Lannister s.r.o. v likvidácii

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
30.04.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
5 500 € 8 624 € 8 624 € 9 590 € 5 000 € 5 000 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
5 500 € 8 624 € 8 624 € 9 590 € 5 000 € 5 000 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
5 500 € 8 624 € 8 624 € 9 590 € 5 000 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
5 500€ 8 624€ 8 624€ 9 590€ 5 000€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
5 500 € 8 624 € 8 624 € 9 590 € 5 000 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
5 500 € 8 624 € 8 624 € 8 624 € 4 520 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 500€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
3 124€ 3 124€ -480€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
4 104 € -480 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
966 € 480 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
966 € 480 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
966€ 480€