Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NAJpneu.com, s.r.o. [zrušená]

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
499 925 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
483 845€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
16 080€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
05
IV.
Aktivácia
0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
645 145 € 500 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
439 475€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
979€
11
C.
Služby
202 280€ 500€
12
D.
Osobné náklady
2 342€
13
E.
Dane a poplatky
69€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-145 220 € -500 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-142 809 € -500 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
24
X.
Výnosové úroky
3€
25
XI.
Kurzové zisky
0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
241 € 6 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
31
M.
Nákladové úroky
0€
32
N.
Kurzové straty
32€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
209€ 6€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-236 € -6 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-145 456 € -506 €
36
P.
Daň z príjmov
960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-146 416 € -506 €