Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

R&R Essential s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
431 244 € 45 683 € 193 755 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
400 000€ 55€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
26 829€ 41 901€ 66 255€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
127 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 415€ 3 727€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
506 781 € 58 398 € 157 531 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
423 500€ 184€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 415€ 9 725€ 8 384€
11
C.
Služby
18 294€ 11 218€ 21 217€
12
D.
Osobné náklady
637€ 666€
13
E.
Dane a poplatky
4 635€ 414€ 431€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 939€ 29 939€ 25 919€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
96 955€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 361€ 6 252€ 4 625€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-75 537 € -12 715 € 36 224 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-36 380 € 20 829 € 36 654 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
8 400 € 9 150 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
750€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
8 400€ 8 400€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
139 € 96 € 71 549 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
750€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
70 712€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
139€ 96€ 87€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-139 € 8 304 € -62 399 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-75 676 € -4 411 € -26 175 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-75 676 € -4 411 € -26 175 €