Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.07.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
28 931 € 18 938 € 17 233 € 8 552 € 4 996 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
28 931 € 18 938 € 17 233 € 8 552 € 4 996 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 772 € 6 004 € 15 065 € 7 396 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
9 274€ 3 901€ 5 065€ 2 400€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
2 103€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 498€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 000€ 4 996€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 159 € 12 934 € 2 168 € 1 156 € 4 996 €
056
B.IV.1
Peniaze
45€ 12 934€ 2 168€ 1 156€ 4 996€
057
B.IV.2
Účty v bankách
18 114€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
28 931 € 18 938 € 17 233 € 8 552 € 4 996 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
15 041 € 18 730 € 6 609 € 7 762 € 4 996 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-4 € -4 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
9 541 € 13 230 € 1 113 € 7 766 € -4 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
13 890 € 208 € 10 624 € 790 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 890 € 208 € 10 624 € 790 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
645€ 146€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
45€ 5 004€ 10€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
13 230€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 620€ 780€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15€