Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
181 484 € 130 424 € 203 641 € 190 891 € 83 483 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
1 666 € 6 666 € 93 647 € 71 098 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
1 666 € 6 666 € 93 647 € 71 098 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
81 981€ 54 432€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 666€ 6 666€ 11 666€ 16 666€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
179 818 € 123 758 € 109 994 € 119 793 € 83 483 €
015
B.I.
Zásoby
2 884€ 23 000€ 5 754€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
174 623 € 113 960 € 96 389 € 95 084 € 74 751 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
17 000€ 90 504€ 71 260€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
157 623€ 113 960€ 96 389€ 4 580€ 3 491€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 311 € 9 798 € 13 605 € 1 709 € 2 978 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 311€ 9 798€ 13 605€ 1 709€ 2 978€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
181 484 € 130 424 € 203 641 € 190 891 € 83 483 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
3 627 € -27 079 € 8 653 € -5 390 € 4 282 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
183€ 183€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
3 470€ 3 470€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-5 026 € -35 732 € 3 653 € -10 390 € -718 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
177 857 € 157 503 € 194 988 € 196 281 € 79 201 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
220€ 212€ 80€ 41€ 6€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
142 037 € 121 691 € 159 308 € 155 340 € 38 195 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 409€ 883€ 15 960€ 35 408€ 204€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
191€ 292€ 636€ 455€ 481€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
38€ 6 415€ 1 220€ 577€ 15€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
140 399€ 114 101€ 141 492€ 118 900€ 37 495€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
100€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
35 600€ 35 600€ 35 600€ 40 900€ 40 900€