Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
19 631 € 91 976 € 103 808 € 4 405 € 10 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1€ 103 808€ 4 405€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 000€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
80 982€ 10€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 631€ 10 993€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
38 926 € 134 945 € 102 941 € 17 661 € 4 392 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
80 800€ 3 954€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
17 170€ 3 711€ 550€ 283€ 1 292€
11
C.
Služby
11 250€ 6 123€ 5 367€ 2 143€ 1 772€
12
D.
Osobné náklady
4 500€ 29 926€ 8 789€ 7 690€ 1 274€
13
E.
Dane a poplatky
468€ 712€ 89€ 54€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 000€ 5 999€ 6 001€ 3 502€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
86 213€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 006€ 2 505€ 722€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-19 295 € -42 969 € 867 € -13 256 € -4 382 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-11 420 € -9 833 € 17 091 € -1 975 € -3 064 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
14 348 € 7 321 € 3 810 € 3 380 € 3 685 €
24
X.
Výnosové úroky
14 348€ 7 303€ 3 810€ 3 380€ 3 685€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
18€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
79 € 84 € 64 € 34 € 21 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
79€ 84€ 64€ 34€ 21€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
14 269 € 7 237 € 3 746 € 3 346 € 3 664 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-5 026 € -35 732 € 4 613 € -9 910 € -718 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-5 026 € -35 732 € 3 653 € -10 390 € -718 €