Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.08.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
595 671 € 507 604 € 488 652 € 364 220 € 367 726 € 317 358 € 327 678 € 333 226 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
4 933€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
537 588€ 499 282€ 477 796€ 361 643€ 350 549€ 309 951€ 318 656€ 328 292€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
46 380€ 8 000€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 703€ 8 322€ 10 856€ 2 577€ 9 177€ 7 407€ 9 022€ 1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
589 363 € 499 500 € 475 373 € 345 654 € 357 752 € 312 970 € 320 953 € 321 963 € 578 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
138 182€ 81 184€ 102 480€ 108 305€ 72 445€ 48 780€ 81 488€ 57 681€
11
C.
Služby
314 374€ 287 402€ 275 770€ 158 053€ 224 002€ 210 457€ 183 970€ 221 508€ 398€
12
D.
Osobné náklady
56 738€ 40 448€ 35 490€ 31 891€ 34 876€ 36 284€ 38 265€ 41 762€
13
E.
Dane a poplatky
607€ 503€ 409€ 395€ 252€ 159€ 9€ 180€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
71 092€ 81 407€ 58 690€ 44 681€ 23 237€ 16 016€ 15 246€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 370€ 8 556€ 2 534€ 2 329€ 2 940€ 1 274€ 1 984€ 1 003€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
6 308 € 8 104 € 13 279 € 18 566 € 9 974 € 4 388 € 6 725 € 11 263 € -578 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
131 412 € 130 696 € 99 546 € 95 285 € 62 102 € 50 714 € 53 198 € 54 036 € -398 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 392 € 5 254 € 3 700 € 3 635 € 2 518 € 1 245 € 2 185 € 199 € 34 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 055€ 1 039€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 392€ 5 254€ 3 700€ 2 580€ 1 479€ 1 245€ 2 185€ 199€ 34€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 392 € -5 254 € -3 700 € -3 635 € -2 518 € -1 245 € -2 185 € -199 € -34 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 916 € 2 850 € 9 579 € 14 931 € 7 456 € 3 143 € 4 540 € 11 064 € -612 €
36
P.
Daň z príjmov
404€ 764€ 1 860€ 3 142€ 1 916€ 841€ 984€ 2 483€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 512 € 2 086 € 7 719 € 11 789 € 5 540 € 2 302 € 3 556 € 8 581 € -612 €