Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.09.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
269 613 450€ 279 386 211€ 186 783 465€ 69 660 917€ 28 118 012€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
280 662 005 € 282 012 131 € 186 783 465 € 69 660 917 € 28 118 012 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
269 613 450€ 279 386 211€ 186 783 465€ 69 660 917€ 28 118 012€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 048 555€ 2 625 920€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
263 582 451 € 263 411 317 € 175 316 092 € 69 425 754 € 27 979 717 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
13 843 191€ 14 674 198€ 16 234 641€ 4 754 835€ 869 010€
13
C.
Opravné položky k zásobám
28 704€ 446 449€
14
D.
Služby
61 613 917€ 88 218 704€ 75 861 106€ 45 064 186€ 23 300 894€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
90 607 358 € 78 505 045 € 43 806 168 € 18 624 741 € 3 389 382 €
16
E.1.
Mzdové náklady
63 810 964€ 55 563 344€ 30 076 060€ 13 438 991€ 2 473 889€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 199 641€ 21 105 298€ 11 921 400€ 4 888 676€ 857 245€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 596 753€ 1 836 403€ 1 808 708€ 297 074€ 58 248€
20
F.
Dane a poplatky
1 016 235€ 838 902€ 228 785€ 3 604€ 1 436€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
96 360 751€ 80 217 686€ 39 084 694€ 271 306€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
96 360 751€ 80 217 686€ 39 084 694€ 271 306€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
112 295€ 510 333€ 100 698€ 707 082€ 418 995€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
17 079 554 € 18 600 814 € 11 467 373 € 235 163 € 138 295 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
194 127 638 € 176 046 860 € 94 687 718 € 19 841 896 € 3 948 108 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
43 568 € 188 086 € 89 898 € 324 354 € 102 858 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 14 064 € 986 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 14 064€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 0€ 986€
42
XII.
Kurzové zisky
43 568€ 188 086€ 89 898€ 310 290€ 101 872€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 585 156 € 4 046 815 € 3 568 616 € 1 106 558 € 132 459 € 61 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 457 179 € 3 742 100 € 3 287 320 € 879 583 € 46 031 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
3 431 293€ 3 719 425€ 3 285 843€ 879 583€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
25 886€ 22 675€ 1 477€ 46 031€
52
O.
Kurzové straty
118 308€ 288 389€ 268 100€ 221 110€ 84 879€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 669€ 16 326€ 13 196€ 5 865€ 1 549€ 61€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 541 588 € -3 858 729 € -3 478 718 € -782 204 € -29 601 € -61 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
13 537 966 € 14 742 085 € 7 988 655 € -547 041 € 108 694 € -61 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 993 257 € 1 341 398 € 4 507 584 € -1 414 307 € 892 175 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 2 125 866€ 892 175€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 993 257€ 1 341 398€ 4 507 584€ -3 540 173€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
11 544 709 € 13 400 687 € 3 481 071 € 867 266 € -783 481 € -61 €