Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CESSI FRESH s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.05.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.09.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
115 € 1 263 € 2 094 € 3 942 € 4 973 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
756 € 756 € 756 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
756 € 756 € 756 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
756€ 756€ 756€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
115 € 507 € 1 338 € 3 186 € 4 973 € 5 000 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
115 € 507 € 1 338 € 3 186 € 4 973 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
115€ 507€ 1 338€ 3 186€ 4 973€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
115 € 1 263 € 2 094 € 3 942 € 4 973 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
115 € 1 023 € 1 373 € 3 370 € 3 915 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-4 758€ -3 628€ -1 630€ -1 085€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-127 € -349 € -1 997 € -545 € -1 085 € 0 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
240 € 721 € 572 € 1 058 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
240 € 721 € 571 € 1 057 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
240€ 241€ 1€ 967€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
90€ 90€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
1€ 1€