Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Kysuce

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Kysuckom Novom Meste, Kysucké Nové Mesto'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 11 320 € Canisterapia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 364 € Muzikoterapia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 26 199,29 € Rekondično-rehabilitačné pobyty pre rodiny s autistickýmčlenom
c) poskytovanie sociálnej pomoci 56 984,64 € Individuálne príspevky pre rodiny s autizmom
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 497,75 € Organizovanie informačnej kampane o autizme
e) podpora vzdelávania 3 675,8 € Podpora autistických tried v ŠZŠ v KNM
Spolu 110 041,48 €
Výrok auditora

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Organizácie Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Kysuce, občianske združenie, ktoré obsahuje účtovnú závierku k 31. 12. 2021 a poznámky k účtovnej závierky k 31. 12.2021 ,ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metod. Podla nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Organizácie k 31. 12. 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podla zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 29. decembra2022 Ing. Erik Kelbel, štatutárny audítor, Licencia SKAU č. 924