Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
320 306€ 161 049€ 85 589€ 23 982€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
320 407 € 206 689 € 86 533 € 24 105 € 8 545 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
320 307€ 161 049€ 85 589€ 23 982€ 8 545€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
45 640€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
100€ 944€ 123€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
144 025 € 118 160 € 75 021 € 192 242 € 181 266 € 562 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 452€ 1€ 36€ 1 697€ 4 314€ 20€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
120 977€ 110 049€ 73 292€ 173 835€ 168 699€ 542€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 639 € 7 634 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 030€ 5 457€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 160€ 1 921€
19
E.4.
Sociálne náklady
449€ 256€
20
F.
Dane a poplatky
33€ 66€ 465€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 868€ 7 407€ 1 627€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 868€ 7 407€ 1 627€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 011€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 684€ 703€ 71€ 154€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
176 382 € 88 529 € 11 512 € -168 137 € -172 721 € -562 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
197 878 € 96 639 € 12 261 € -151 550 € -164 468 € -562 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
13 € 119 € 119 € 366 € 195 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€
42
XII.
Kurzové zisky
13€ 115€ 119€ 366€ 189€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 930 € 2 019 € 1 377 € 1 538 € 589 € 31 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
53 € 776 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
53€ 776€
52
O.
Kurzové straty
1 599€ 917€ 192€ 964€ 383€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
331€ 1 049€ 409€ 574€ 206€ 31€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 917 € -1 900 € -1 258 € -1 172 € -394 € -31 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
174 465 € 86 629 € 10 254 € -169 309 € -173 115 € -593 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
19 412 € 960 € 961 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
19 412€ 960€ 961€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
155 053 € 86 629 € 10 254 € -170 269 € -174 076 € -593 €