Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 447 125 € 2 132 562 € 1 109 741 € 405 117 € 5 000 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 445 700 € 2 132 073 € 1 109 699 € 405 117 € 5 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
3 394 364 € 2 022 714 € 1 033 598 € 345 455 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 314 864€ 1 946 214€ 957 098€ 268 955€
039
B.I.5
Tovar
79 500€ 76 500€ 76 500€ 76 500€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
37 173 € 37 550 € 65 367 € 4 185 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
8 064 € 3 049 € 35 064 € 97 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
8 064€ 3 049€ 35 064€ 97€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
29 109€ 20 561€ 30 303€ 3 832€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
13 940€ 256€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
14 163 € 71 809 € 10 734 € 55 477 € 5 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
91€ 1€
073
B.V.2.
Účty v bankách
14 163€ 71 718€ 10 734€ 55 476€ 5 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 425 € 489 € 42 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 425€ 489€ 42€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 447 125 € 2 132 562 € 1 109 741 € 405 117 € 5 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 596 € 2 146 € 2 647 € 3 802 € 4 812 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 855 € -2 353 € -1 198 € -188 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-501€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 354€ -2 353€ -1 198€ -188€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-549 € -501 € -1 155 € -1 010 € -188 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 445 529 € 2 130 416 € 1 107 094 € 401 315 € 188 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
565 € 408 € 96 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
565€ 408€ 96€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 761 216€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 680 500 € 1 707 524 € 1 106 998 € 401 315 € 188 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
88 703 € 119 119 € 131 167 € 93 141 € 188 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
88 703€ 119 119€ 131 167€ 93 141€ 188€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 583 953€ 1 077 645€ 970 421€ 307 214€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 437€ 3 874€ 1 614€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 551€ 2 259€ 2 522€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
234€ 448€ 1 274€ 960€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
622€ 504 179€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 248 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 248€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
422 484€