Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hunan Trade, a. s.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
9 876 118 € 1 987 561 € 492 128 € 12 144 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
4 450 924€ 1 323 466€ 249 567€ 12 144€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 385 425€ 664 095€ 242 561€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
25 750€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 019€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
9 479 460 € 1 965 586 € 482 264 € 10 554 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 204 824€ 1 294 052€ 306 691€ 6 668€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 851€ 105 066€ 5 152€
11
C.
Služby
5 223 777€ 566 468€ 169 868€ 3 886€
12
D.
Osobné náklady
19 731€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 485€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 792€ 553€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
396 658 € 21 975 € 9 864 € 1 590 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
403 897 € 21 975 € 10 417 € 1 590 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 241 € 391 € 269 € 129 €
31
M.
Nákladové úroky
2 046€ 3€
32
N.
Kurzové straty
24€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 195€ 391€ 266€ 105€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 241 € -391 € -269 € -129 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
393 417 € 21 584 € 9 595 € 1 461 €
36
P.
Daň z príjmov
80 435€ 4 782€ 2 310€ 321€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
312 982 € 16 802 € 7 285 € 1 140 €