Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.12.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
01
I.
Tržby z predaja tovaru
140 185€ 107 586€ 391 747€ 145 433€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
101 974€ 102 494€ 385 980€ 140 063€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
38 211 € 5 092 € 5 767 € 5 370 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 827 022 € 4 973 467 € 2 500 241 € 842 737 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 667 428€ 4 887 786€ 2 500 241€ 842 737€
07
II.3
Aktivácia
159 594€ 85 681€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
4 043 376 € 3 623 934 € 2 616 028 € 2 164 755 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
91 671€ 70 503€ 55 212€ 48 210€
10
B.2
Služby
3 951 705€ 3 553 431€ 2 560 816€ 2 116 545€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 821 857 € 1 354 625 € -110 020 € -1 316 648 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 304 336 € 2 206 577 € 2 020 161 € 1 708 943 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 734 311€ 1 662 055€ 1 508 730€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
536 825€ 511 897€ 483 377€
16
C.4
Sociálne náklady
33 200€ 32 625€ 28 054€
17
D
Dane a poplatky
6 004€ 34 667€ 7 369€ 8 074€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
593 041€ 492 085€ 372 102€ 384 841€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 462€ 1 393€ 7€ 1 800 054€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 461€ 550€ 1 800 477€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-8 517€ -3 120€ 19 154€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 979€ 3 024€ 4 917€ 8€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 876€ 5 945€ 2 120€ 1 800€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
915 097 € -1 377 662 € -2 526 002 € -3 421 426 €
38
X.
Výnosové úroky
120€ 446€ 58€
39
N
Nákladové úroky
17 043€ 15 247€ 20 168€ 10 169€
40
XI.
Kurzové zisky
573€ 1 263€ 7 536€ 24 428€
41
O
Kurzové straty
2 789€ 3 848€ 2 071€ 17 645€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 369€ 9 221€ 7 908€ 5 745€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-38 628 € -27 053 € -22 491 € -8 685 € 58 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
876 469 € -1 404 715 € -2 548 493 € -3 430 111 € 58 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
223 739 € -209 827 € -278 143 € -366 085 € 11 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 903€ -366 085€ 11€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
223 739€ -209 827€ -281 046€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
652 730 € -1 194 888 € -2 270 350 € -3 064 026 € 47 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
876 469 € -1 404 715 € -2 548 493 € -3 430 111 € 58 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
652 730 € -1 194 888 € -2 270 350 € -3 064 026 € 47 €