Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 544 174€ 2 037 927€ 1 541 698€ 1 467 591€ 740 499€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
35 718 € 989 186 € 311 581 € 775 204 € 1 269 109 € 0 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
20 156€ 21 738€ 31 184€ 30 074€ 22 985€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 4 080€ 0€ 7 900€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 562€ 963 368€ 280 398€ 737 230€ 1 246 125€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 262 750 € 3 615 395 € -9 841 879 € -77 249 965 € 17 487 204 € 4 680 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
39 524€ 33 392€ 36 281€ 35 606€ 45 480€ 0€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
D.
Služby
1 094 562€ 1 619 342€ 3 419 125€ 27 435 076€ 6 478 380€ 4 680€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 072 709 € 925 436 € 757 319 € 815 656 € 897 467 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
705 995€ 639 860€ 510 648€ 476 295€ 573 283€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
27 232€ 26 609€ 15 130€ 25 084€ 9 600€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
248 919€ 237 737€ 193 868€ 199 712€ 218 378€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
90 562€ 21 229€ 37 673€ 114 565€ 96 205€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
30 528€ 27 273€ 106 784€ 23 132€ 13 023€ 0€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 729€ 22 284€ 22 284€ 10 442€ 67 002€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 729€ 22 284€ 22 284€ 10 442€ 67 002€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 494€ 0€ 0€ 1 908€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 787€ 874 231€ 196 331€ 484 636€ 273 028€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-2 583€ 113 438€ -14 380 003€ -106 056 421€ 9 712 825€ 0€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-2 227 033 € -2 626 209 € 10 153 461 € 78 025 169 € -16 218 095 € -4 680 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-1 113 930 € -1 630 995 € -3 424 222 € -27 440 608 € -6 500 876 € -4 680 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 524 760 € 2 016 189 € 1 572 447 € 2 312 098 € 755 308 € 0 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 500 065€ 490 112€ 731 423€ 428 299€ 36 035€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
991 958 € 1 190 507 € 734 081 € 1 391 665 € 588 747 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
991 958€ 1 190 507€ 734 081€ 1 391 665€ 588 747€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
31 996 € 335 570 € 45 011 € 45 852 € 128 767 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
31 996€ 335 570€ 45 011€ 45 852€ 128 767€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
464 € 0 € 0 € 1 759 € 0 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€ 0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
464€ 0€ 0€ 1 759€ 0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
278€ 0€ 61 933€ 446 282€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
898 463 € 9 238 262 € 5 124 059 € 1 251 238 € 3 991 979 € 5 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
822 636€ 273 775€ 458 346€ 679 839€ 66 897€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 17€ 24€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
75 827€ 8 964 487€ 4 665 713€ 571 382€ 3 925 059€ 5€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 626 297 € -7 222 074 € -3 551 611 € 1 060 860 € -3 236 672 € -5 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-600 735 € -9 848 283 € 6 601 850 € 79 086 029 € -19 454 766 € -4 685 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
0 € 0 € 0 € 2 880 € 3 214 € 0 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
0€ 0€ 0€ 2 880€ 3 214€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-600 735 € -9 848 283 € 6 601 850 € 79 083 149 € -19 457 980 € -4 685 €