Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
238 091 € 269 465 € 64 162 € 54 329 € 54 180 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
200 483 € 191 027 € 2 981 € 5 736 € 8 491 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
200 483 € 191 027 € 2 981 € 5 736 € 8 491 €
012
A.II.1
Pozemky
2 255€ 2 255€
013
A.II.2
Stavby
178 459€ 184 491€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 769€ 4 281€ 2 981€ 5 736€ 8 491€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
37 339 € 78 248 € 60 869 € 48 314 € 45 358 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 813 € 30 100 € 19 944 € 25 332 € 14 497 €
039
B.I.5
Tovar
19 813€ 30 100€ 19 944€ 25 332€ 14 497€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 475 € 29 139 € 34 147 € 17 693 € 21 993 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 943 € 27 380 € 34 147 € 17 693 € 21 993 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
11 943€ 27 380€ 34 147€ 17 693€ 21 993€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 532€ 1 759€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 051 € 19 009 € 6 778 € 5 289 € 8 868 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 327€ 6 315€ 5 055€ 5 000€ 4 303€
073
B.V.2.
Účty v bankách
724€ 12 694€ 1 723€ 289€ 4 565€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
269 € 190 € 312 € 279 € 331 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
269€ 190€ 312€ 279€ 331€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
238 091 € 269 465 € 64 162 € 54 329 € 54 180 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 542 € 28 280 € 18 093 € 2 002 € 5 126 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 6 € 6 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 6€ 6€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
22 781 € 12 593 € -3 005 € 120 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 781€ 12 593€ 120€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 005€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-30 739 € 10 187 € 16 092 € -3 124 € 126 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
234 486 € 241 185 € 46 069 € 52 065 € 49 054 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
12 864 € -45 € 27 € 88 € 46 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 886€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
-22€ -45€ 27€ 88€ 46€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
42 437 € 87 773 € 45 730 € 37 317 € 49 008 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 710 € 59 240 € 24 006 € 17 169 € 15 383 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 710€ 59 240€ 24 006€ 17 169€ 15 383€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
28 958€ 22 614€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 029€ 749€ 821€ 818€ 1 217€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 232€ 483€ 481€ 485€ 738€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 508€ 4 687€ 12 422€ 4 387€ 4 312€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
8 000€ 14 458€ 27 358€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 621 € 490 € 312 € 372 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 621€ 490€ 312€ 372€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
177 564€ 152 967€ 14 288€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 063 € 262 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 063€ 262€