Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
285 049€ 353 612€ 276 640€ 231 359€ 191 096€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
299 083 € 353 621 € 276 769 € 231 515 € 191 097 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
274 746€ 348 002€ 276 097€ 231 209€ 190 558€
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 303€ 5 610€ 543€ 150€ 538€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 201€ 9€ 129€ 156€ 1€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
325 181 € 336 324 € 254 691 € 232 319 € 190 196 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
174 285€ 223 282€ 167 489€ 147 981€ 117 281€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
29 429€ 26 246€ 10 784€ 9 416€ 10 218€
14
D.
Služby
71 317€ 62 959€ 54 238€ 51 748€ 41 992€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
32 953 € 17 741 € 17 817 € 18 460 € 16 987 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 099€ 12 405€ 12 623€ 13 360€ 12 281€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 565€ 4 240€ 4 015€ 4 347€ 4 140€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 289€ 1 096€ 1 179€ 753€ 566€
20
F.
Dane a poplatky
1 432€ 624€ 365€ 352€ 323€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 525€ 3 896€ 2 755€ 2 755€ 2 526€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 525€ 3 896€ 2 755€ 2 755€ 2 526€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
226€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 014€ 1 576€ 1 243€ 1 607€ 869€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-26 098 € 17 297 € 22 078 € -804 € 901 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 018 € 41 125 € 44 129 € 22 214 € 21 605 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
146 € 1 € 2 € 5 €
42
XII.
Kurzové zisky
146€ 1€ 2€ 5€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 787 € 4 117 € 1 874 € 1 362 € 512 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 003 € 2 533 € 1 216 € 668 € 111 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 003€ 2 533€ 1 216€ 668€ 111€
52
O.
Kurzové straty
233€ 34€ 12€ 33€ 22€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 551€ 1 550€ 646€ 661€ 379€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 641 € -4 116 € -1 874 € -1 360 € -507 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-30 739 € 13 181 € 20 204 € -2 164 € 394 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 994 € 4 112 € 960 € 268 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 994€ 4 112€ 960€ 268€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-30 739 € 10 187 € 16 092 € -3 124 € 126 €