Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
3 807 € 3 844 € 3 074 € 3 833 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
3 807 € 3 844 € 3 074 € 3 833 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 652 € 2 011 € 2 147 € 49 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
450€ 2 147€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 652€ 1 561€ 49€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
2 155 € 1 833 € 927 € 3 784 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
2 155€ 1 833€ 927€ 3 784€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
3 807 € 3 844 € 3 074 € 3 833 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
3 662 € 2 674 € 1 500 € 3 361 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-2 326€ -3 499€ -1 639€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
988 € 1 173 € -1 861 € -1 639 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
145 € 1 170 € 1 574 € 472 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
145 € 1 170 € 1 574 € 472 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
361€ 53€ 442€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
53€ 41€ 30€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
92€ 345€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
464€ 1 000€