Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Strong Decisions s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
54 084 € 67 358 € 136 212 € 108 455 € 40 266 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
35 751€ 67 091€ 135 582€ 105 433€ 39 446€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
267€ 3 022€ 820€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
18 333€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
630€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
268 917 € 105 657 € 114 330 € 174 220 € 38 868 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
210 834€ 52 000€ 29 514€ 128 669€ 17 760€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 080€ 20 973€ 26 579€ 17 398€ 2 304€
11
C.
Služby
9 339€ 18 669€ 45 621€ 21 606€ 13 728€
12
D.
Osobné náklady
4 442€ 7 347€ 10 721€ 6 361€ 5 014€
13
E.
Dane a poplatky
85€ 153€ 100€ 161€ 62€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 274€ 6 515€ 1 780€ 25€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 863€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
15€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-214 833 € -38 299 € 21 882 € -65 765 € 1 398 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-210 502 € -24 284 € 33 868 € -59 218 € 6 474 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
279 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
278€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
60 € 1 089 € 1 326 € 1 440 € 206 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
60€ 1 089€ 1 326€ 1 440€ 206€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-60 € -1 089 € -1 326 € -1 161 € -206 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-214 893 € -39 388 € 20 556 € -66 926 € 1 192 €
36
P.
Daň z príjmov
851€ 960€ 262€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-214 893 € -39 388 € 19 705 € -67 886 € 930 €