Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LMG Company s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
11 692 603 € 812 814 € 605 676 € 135 240 € 232 037 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 692 603€ 812 814€ 605 676€ 135 240€ 232 037€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
11 561 842 € 792 268 € 586 484 € 118 817 € 213 713 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11
C.
Služby
11 561 842€ 792 268€ 586 484€ 118 817€ 213 713€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
130 761 € 20 546 € 19 192 € 16 423 € 18 324 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
130 761 € 20 546 € 19 192 € 16 423 € 18 324 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
137 896 € 4 188 € 5 877 € 1 343 € 1 683 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
137 896€ 4 188€ 5 877€ 1 343€ 1 683€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
246 632 € 8 053 € 8 692 € 1 720 € 3 929 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
227 389€ 6 115€ 7 196€ 866€ 2 868€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 243€ 1 938€ 1 496€ 854€ 1 061€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-108 736 € -3 865 € -2 815 € -377 € -2 246 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
22 025 € 16 681 € 16 377 € 16 046 € 16 078 €
36
P.
Daň z príjmov
4 625€ 3 503€ 3 842€ 3 370€ 3 537€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
17 178 € 17 400 € 13 178 € 12 535 € 12 676 € 12 541 €