Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

two, s. r. o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
112 814 € 48 374 € 13 056 € 4 234 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
27 902 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
27 902 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27 902€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
84 912 € 48 374 € 13 056 € 4 234 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
61 355 € 37 672 € 3 572 € 565 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
61 355€ 23 944€ 3 572€ 565€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
13 309€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
419€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
23 557 € 10 702 € 9 484 € 3 669 €
056
B.IV.1
Peniaze
23 557€ 1 627€ 238€ 3 533€
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 075€ 9 246€ 136€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
112 814 € 48 374 € 13 056 € 4 234 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
54 036 € 14 056 € 3 891 € 1 755 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
5 691 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 056 € -1 109 € -3 245 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 136€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 245€ -3 245€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
34 289 € 10 165 € 2 136 € -3 245 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
58 778 € 34 318 € 9 165 € 2 479 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
105 € 62 € 21 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
62€ 21€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
52 181 € 19 938 € 9 144 € 2 479 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
17 856€ 8 209€ 4 633€ 2 413€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
19 281€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 000€ 3 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 515€ 514€ 471€ 42€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
941€ 493€ 24€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 529€ 3 007€ 527€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 267€ 20€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 492 € 14 318 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
6 492€ 14 318€