Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

two, s. r. o.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
48 374 € 13 056 € 4 234 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
48 374 € 13 056 € 4 234 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
37 672 € 3 572 € 565 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
23 944 € 3 572 € 565 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
23 944 € 3 572 € 565 €
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
13 309 €
062
B.III.6
Sociálne poistenie
419 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
10 702 € 9 484 € 3 669 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 627 € 238 € 3 533 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
9 075 € 9 246 € 136 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
48 374 € 13 056 € 4 234 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 056 € 3 891 € 1 755 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 109 € -3 245 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 136 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 245 € -3 245 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
10 165 € 2 136 € -3 245 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
34 318 € 9 165 € 2 479 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
62 € 21 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
62 € 21 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
19 938 € 9 144 € 2 479 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
8 209 € 4 633 € 2 413 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
8 209 € 4 633 € 2 413 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 000 € 3 000 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
514 € 471 € 42 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
941 € 493 € 24 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 007 € 527 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 267 € 20 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
14 318 €