Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

two, s. r. o.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.03.2016
31.12.2016
01
I.
Tržby z predaja tovaru
677€ 11 572€ 1 212€ 1 434€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
687€ 564€ 559€ 592€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-10 € 11 008 € 653 € 842 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
285 866 € 144 823 € 56 419 € 3 221 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
285 866€ 144 823€ 56 419€ 3 221€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
214 224 € 128 409 € 48 641 € 6 814 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
138 059€ 82 542€ 34 018€ 4 669€
10
B.2
Služby
76 165€ 45 867€ 14 623€ 2 145€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
71 632 € 27 422 € 8 431 € -2 751 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
11 260 € 11 169 € 5 682 € 390 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 788€ 4 199€ 289€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 722€ 1 462€ 101€
16
C.4
Sociálne náklady
659€ 21€
17
D
Dane a poplatky
185€ 186€ 88€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 015€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9€ 15€ 2€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 373€ 2 692€ 66€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
44 808 € 13 390 € 2 685 € -3 229 €
39
N
Nákladové úroky
1 154€ 102€
41
O
Kurzové straty
20€ 83€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
662€ 690€ 69€ 16€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 836 € -867 € -69 € -16 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
42 972 € 12 523 € 2 616 € -3 245 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 683 € 2 358 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 683€ 2 358€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
34 289 € 10 165 € 2 136 € -3 245 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
42 972 € 12 523 € 2 616 € -3 245 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
34 289 € 10 165 € 2 136 € -3 245 €