Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Solar 2009, a. s.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
01.05.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
191 114 190 € 136 387 562 € 54 843 181 €
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
191 165 020 € 136 706 715 € 54 858 214 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
191 112 140 € 136 331 015 € 54 788 691 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 050 € 56 546 € 54 490 €
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
34 978 € 290 511 € 210 €
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 852 € 28 643 € 14 823 €
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
189 098 323 € 134 408 815 € 53 935 530 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
186 472 183 € 131 708 531 € 52 992 465 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
57 939 € 64 365 € 41 806 €
14
D.
Služby
1 131 616 € 1 071 731 € 380 369 €
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
1 086 009 € 997 407 € 415 510 €
16
E.1.
Mzdové náklady
818 680 € 758 724 € 324 006 €
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
248 829 € 224 372 € 85 251 €
19
E.4.
Sociálne náklady
18 500 € 14 311 € 6 253 €
20
F.
Dane a poplatky
2 426 € 5 418 € 2 612 €
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
91 286 € 132 048 € 56 403 €
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
91 286 € 132 048 € 56 403 €
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
37 358 € 289 877 €
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-65 € 15 811 € 187 €
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
219 571 € 123 627 € 46 178 €
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 066 697 € 2 297 900 € 922 684 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
3 452 452 € 3 542 934 € 1 428 541 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 850 € 3 169 € 259 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 259 € 3 161 € 257 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 259 € 3 161 € 257 €
42
XII.
Kurzové zisky
591 € 8 € 2 €
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
110 112 € 49 347 € 17 284 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
82 224 € 18 697 € 1 913 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
82 224 € 18 697 € 1 913 €
52
O.
Kurzové straty
7 € 141 € 3 €
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
27 881 € 30 509 € 15 368 €
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-104 262 € -46 178 € -17 025 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 962 435 € 2 251 722 € 905 659 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
421 976 € 480 142 € 202 810 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
424 982 € 491 100 € 182 351 €
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 006 € -10 958 € 20 459 €
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 540 459 € 1 771 580 € 702 849 €