Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Solar 2009, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.05.2016
31.12.2016
01.05.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
205 820 323€ 191 114 190€ 136 387 562€ 54 843 181€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
213 488 587 € 191 165 020 € 136 706 715 € 54 858 214 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
205 815 778€ 191 112 140€ 136 331 015€ 54 788 691€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 545€ 2 050€ 56 546€ 54 490€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
19 725€ 34 978€ 290 511€ 210€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 648 539€ 15 852€ 28 643€ 14 823€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
211 005 222 € 189 098 323 € 134 408 815 € 53 935 530 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
201 013 415€ 186 472 183€ 131 708 531€ 52 992 465€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
59 585€ 57 939€ 64 365€ 41 806€
14
D.
Služby
1 281 820€ 1 131 616€ 1 071 731€ 380 369€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
806 853 € 1 086 009 € 997 407 € 415 510 €
16
E.1.
Mzdové náklady
593 518€ 818 680€ 758 724€ 324 006€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
195 008€ 248 829€ 224 372€ 85 251€
19
E.4.
Sociálne náklady
18 327€ 18 500€ 14 311€ 6 253€
20
F.
Dane a poplatky
1 742€ 2 426€ 5 418€ 2 612€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 523€ 91 286€ 132 048€ 56 403€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
78 523€ 91 286€ 132 048€ 56 403€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 658€ 37 358€ 289 877€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 395€ -65€ 15 811€ 187€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 757 231€ 219 571€ 123 627€ 46 178€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 483 365 € 2 066 697 € 2 297 900 € 922 684 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
3 465 503 € 3 452 452 € 3 542 934 € 1 428 541 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
112 019 € 5 850 € 3 169 € 259 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
112 000€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 259 € 3 161 € 257 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 259€ 3 161€ 257€
42
XII.
Kurzové zisky
19€ 591€ 8€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
540 795 € 110 112 € 49 347 € 17 284 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
366 648€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
117 477 € 82 224 € 18 697 € 1 913 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
117 477€ 82 224€ 18 697€ 1 913€
52
O.
Kurzové straty
5 073€ 7€ 141€ 3€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
51 597€ 27 881€ 30 509€ 15 368€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-428 776 € -104 262 € -46 178 € -17 025 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 054 589 € 1 962 435 € 2 251 722 € 905 659 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
493 332 € 421 976 € 480 142 € 202 810 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
483 816€ 424 982€ 491 100€ 182 351€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
9 516€ -3 006€ -10 958€ 20 459€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 561 257 € 1 540 459 € 1 771 580 € 702 849 €