Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
01.04.2015
31.12.2015
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 666 753€ 8 627 886€ 7 249 118€ 1 595 349€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
11 668 942 € 8 712 306 € 7 250 374 € 1 595 371 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
21 305€ 14 223€ 14 130€ 2 515€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 487 615€ 8 613 663€ 7 234 988€ 1 592 834€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
160 022€ 84 420€ 1 256€ 22€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 848 984 € 7 862 874 € 6 425 875 € 1 457 897 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 245€ 12 917€ 10 793€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
59 440€ 59 070€ 61 210€ 76 761€
14
D.
Služby
9 887 394€ 7 058 430€ 5 888 946€ 1 236 519€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
587 112 € 519 227 € 377 127 € 115 243 €
16
E.1.
Mzdové náklady
422 826€ 373 898€ 273 893€ 84 264€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
149 024€ 132 530€ 94 680€ 28 306€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 262€ 12 799€ 8 554€ 2 673€
20
F.
Dane a poplatky
1 195€ 838€ 3 288€ 1 319€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
81 640€ 65 163€ 76 106€ 15 417€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
81 640€ 65 163€ 76 106€ 15 417€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-3 005€ 35 413€ 4 949€ 10 869€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
218 963€ 111 816€ 3 456€ 1 769€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
819 958 € 849 432 € 824 499 € 137 474 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
1 545 841 € 1 497 469 € 1 288 169 € 282 069 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 713 € 469 € 249 € 1 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32+33+34]
0 €
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36+37+38]
0 € 0 € 0 € 0 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 713 € 410 € 249 € 1 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 713€ 410€ 249€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
59€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
320 € 540 € 429 € 309 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 €
52
O.
Kurzové straty
74€ 267€ 8€ 48€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
246€ 273€ 421€ 261€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 393 € -71 € -180 € -308 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
821 351 € 849 361 € 824 319 € 137 166 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
180 581 € 203 356 € 229 755 € 110 485 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
234 684€ 234 486€ 229 755€ 110 485€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-54 103€ -31 130€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
640 770 € 646 005 € 594 564 € 26 681 €