Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
44 206 € 82 172 € 42 696 € 4 805 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
23 042€ 6 607€ 2 370€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
44 206€ 59 130€ 36 089€ 2 434€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
45 050 € 74 745 € 40 333 € 5 356 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 536€ 116€ 593€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
10 096€ 15 973€ 6 216€ 1 928€
11
C.
Služby
32 986€ 47 039€ 32 872€ 2 835€
12
D.
Osobné náklady
4 407€ 1 067€
13
E.
Dane a poplatky
98€ 296€ 37€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 750€ 1 167€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
120€ 327€ 25€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-844 € 7 427 € 2 363 € -551 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
1 124 € 13 624 € 3 492 € -552 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
413 € 138 € 121 € 7 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
394€ 29€ 5€ 5€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19€ 109€ 116€ 2€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-413 € -138 € -121 € -7 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 257 € 7 289 € 2 242 € -558 €
36
P.
Daň z príjmov
1 815€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 257 € 5 474 € 1 762 € -558 €