Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.04.2016
31.12.2016
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
82 172 € 42 696 € 4 805 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
23 042€ 6 607€ 2 370€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
59 130€ 36 089€ 2 434€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
74 745 € 40 333 € 5 356 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 536€ 116€ 593€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 973€ 6 216€ 1 928€
11
C.
Služby
47 039€ 32 872€ 2 835€
12
D.
Osobné náklady
4 407€ 1 067€
13
E.
Dane a poplatky
296€ 37€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 167€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
327€ 25€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
7 427 € 2 363 € -551 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
13 624 € 3 492 € -552 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
138 € 121 € 7 €
32
N.
Kurzové straty
29€ 5€ 5€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
109€ 116€ 2€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-138 € -121 € -7 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
7 289 € 2 242 € -558 €
36
P.
Daň z príjmov
1 815€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 474 € 1 762 € -558 €